Świebodzin. Pani Wojewoda Helena Hatka z wizytą w straży.

W środę 21 października 2009 r. Komendę Powiatową PSP w Świebodzinie wizytowała Pani Wojewoda Helena Hatka. Pani wojewodzie towarzyszył również Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisław Węsierski oraz pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Gospodarz jednostki Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie st. bryg. Zygmunt Rogowski po złożeniu meldunku o stanie sił i środków oraz sytuacji pożarowej na chronionym terenie w obecności władz powiatowych na czele ze Starostą Świebodzińskim Zbigniewem Szumskim, zmiany służbowej oraz kursantów Ośrodka Szkolenia przystąpił do prezentacji komendy.

O nowoczesnym obiekcie, sprzęcie, osiągnięciach i planach z nieukrywaną dumą opowiadał sam Komendant Rogowski.

W czasie wizytacji Komendant Rogowski zapoznał Panią Wojewodę z wyposażeniem jednostki oraz zaprezentował Powiatowe Stanowisko Kierowania oraz pomieszczenie dyspozytora medycznego, które w przyszłości ma pełnić funkcję Centrum Powiadamania Ratunkowego i obsługiwać w pełni nr 112.

Pani Wojewoda zapoznała się również z bazą szkoleniową tutejszej straży, a w szczególności z jedyną w województwie komorą dymową dla strażaków oraz jej możliwościami.

Na zakończenie w stronę strażaków popłynęły ciepłe słowa podziękowań za trud i wysiłek wkładany w ratowanie mienia, zdrowia i życia drugiego człowieka. Były także słowa życzeń zdrowia, wytrwałości i spełnienia w niełatwej służbie.

Po zakończeniu wizytacji Pani Wojewoda Helena Hatka udała się, zgodnie z programem wizyty na ziemi świebodzińskiej, na gospodarską wizytę do sąsiadującej ze Strażą Pożarną Komendy Powiatowej Policji.

Fotorelacji z wizyty