Świebodzin. Minister w Komendzie Powiatowej PSP.

W poniedziałek 22 czerwca 2009 r. gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego, któremu towarzyszył Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Stanisław Węsierski oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Leszek Marzec.

Po przyjęciu od komendanta powiatowego st. bryg. Zygmunta Rogowskiego meldunku o stanie sił i środków oraz sytuacji pożarowej na chronionym terenie minister i towarzyszący mu goście przywitali się ze zmianą służbową i przystąpili do wizytacji jednostki.

O nowoczesnym obiekcie, sprzęcie, osiągnięciach i planach z nieukrywaną dumą opowiadał sam komendant Rogowski.

Na zakończenie z ust zacnych gości w stronę strażaków popłynęły ciepłe słowa podziękowań za trud i wysiłek wkładany w ratowanie mienia, zdrowia i życia drugiego człowieka. Były także słowa życzeń zdrowia, wytrwałości i spełnienia w niełatwej służbie.

mł. bryg. Dariusz Paczesny