Świebodzin. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dominik Kozłowski i Szymon Olczyk (uczniowie szkół podstawowych), Jacek Świderski i Beniamin Bock (uczniowie gimnazjów), Karol Iwanowski i Angelika Szymandera (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) reprezentować będą powiat świebodziński na eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, który w tym roku odbędzie się na terenie naszego powiatu 17 kwietnia w Rogozińcu (gmina Zbąszynek).

Eliminacje powiatowe odbyły się w czwartek 26 marca 2008 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

W tegorocznym turnieju uczestniczyło 19 zawodników:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

– Kozłowski Dominik – Zbąszynek
– Olczyk Szymon – Zbąszynek
– Świderski Adam – Lubrza
– Świderski Adam – Lubrza
– Fornalkiewicz Paweł – Zbąszynek

II grupa wiekowa (gimnazja):

– Świderski Jacek – Świebodzin (Lubrza)
– Bock Beniamin – Zbąszynek
– Kałużny Arkadiusz – Świebodzin
– Fornalkiewicz Piotr – Zbąszynek
– Świderski Jakub – Lubrza
– Woźniak Emil – Lubrza
– Kosko Krystian – Kręcko
– Worek Mateusz – Lubrza
– Sienkiewicz Andrzej – Lubrza

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

– Iwanowski Karol – Zbąszynek
– Szymandera Angelika – Zbąszynek
– KuKutnik Łukasz – Lubrza
– Kurkowiak Dawid – Lubrza
– Jastrzębska Dorota – Lubrza

Ich zmagania oceniało jury w składzie: st. kpt. Janusz Drozda, mł. kpt. Dariusz Kałużny, st. asp. w st. spocz. Jerzy Wrzesień oraz druh Leszek Parandyk.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych znajomości posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem turnieju był Oddział Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świebodzinie, Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie oraz Starosta świebodziński.

Komitet organizacyjny Turnieju składa podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji turnieju oraz uczestnikom i ich opiekunom za właściwe przygotowanie do uczestnictwa w eliminacjach.

Wszystkim życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich i finale krajowym włącznie, który w tym roku odbędzie się w dniach 29 – 31 maja w Łowiczu (woj. łódzkie).

mł. bryg. Dariusz Paczesny