Świebodzin. Czytamy dalej…

Tym razem zaprosiły nas dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 5 na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie.

Wiersze o tematyce pożarniczej czytane przez mł. bryg. Dariusza Paczesny
z zaciekawieniem wysłuchały zarówno przedszkolaki jak i grono pedagogiczne.

W przerwach między utworami, jak zawsze, był czas na  edukację najmłodszych
w zakresie bezpiecznego zachowania się w przypadku zagrożenia.

mł. bryg. D. Paczesny