Lubogóra. Ćwiczenia jednostek OSP spoza ksrg.

W sobotę 25 października 2008 r. na obiektach byłego gospodarstwa rolnego w Lubogórze odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Tym razem swoje umiejętności prezentowali przede wszystkim strażacy ochotnicy nie włączeni do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ćwiczeniach zaangażowane były jednostki z Dąbrówki Wlkp., Toporowa, Kręcka, Rosina, Nowej Wioski, Myszęcina, Poźrzadła i Podłej Góry, w sumie 40 osób.

Ćwiczenia obserwowali zaproszeni goście w osobach: Elżbieta Polak (Oddział Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP), Leszek Parandyk i Jerzy Wrzesień (Oddział Zarządu Powiatowego Związku OSP RP), Jan Mazur (Urząd Miejski w Zbąszynku), Piotr Nowik (Urząd Miejski w Świebodzinie) oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie mł. bryg. Dariusz Paczesny.

Przeprowadzone ćwiczenia wykazały, że strażacy ochotnicy spoza ksrg są przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych.

Po trudach ćwiczeń oraz ich ocenie przez surowych obserwatorów przy strażackiej grochówce z kotła Doroty i Jarosława Dziochów z OSP Kręcko ochotnicy mogli wymienić się doświadczeniami.

[galeria]

mł. bryg. Dariusz Paczesny