Świebodzin. Ćwiczenia w LORO.

W czwartek 26 kwietnia 2007r. przeprowadziliśmy ćwiczenia na obiekcie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego w Świebodzinie. Ćwiczenie wykazały, że personel placówki jest dobrze przygotowany do podjęcia działań w przypadku powstania pożaru.

Przebywający tu na leczeniu pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

Dobrze sprawdzili się także strażacy i ich sprzęt.

Krótka relacja fotograficzna tutaj.

mł. bryg. Dariusz Paczesny