Świebodzin Turniej Wiedzy Pożarniczej.

We wtorek 11 kwietnia 2006 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie po raz kolejny odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych znajomości posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Turniej na szczeblu powiatowym odbył się w trzech grupach wiekowych tj.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komenda Powiatowa PSP oraz Starostwo.

W tegorocznym turnieju uczestniczyło 23 zawodników. Ich zmagania oceniało jury w składzie: mł. bryg. Dariusz Paczesny, druh Leszek Parandyk oraz Anna Świątek.

Ostatecznie, w wyniku rozgrywek finałowych do następnego szczebla turnieju (eliminacji wojewódzkich) zakwalifikowali się:
– Mateusz Waligórski i Arek Kałużny z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 ze Świebodzina,
– Monika Krystianc i Karol Iwanowski z Gimnazjum ze Zbąszynka,
– Agnieszka Krystianc i Karina Bojko z Zespołu Szkół Technicznych ze Zbąszynka.

Laureaci turnieju wojewódzkiego dostąpią zaszczytu udziału w turnieju centralnym.

mł. bryg. Dariusz Paczesny
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego