Świebodzin. Młodzież zapobiega pożarom.

W dniu 5 kwietnia 2005 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie po raz kolejny odbyły się Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych znajomości posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Turniej na szczeblu powiatowym odbył się w trzech grupach wiekowych tj.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów (grupy młodsze) oraz uczniowie szkół ponad gimnazjalnych (grupa starsza). Organizatorem turnieju był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego w Świebodzinie. Tegoroczny turniej swoją obecnością zaszczyciło 11 uczestników. Ich zmagania oceniało jury w składzie:
– st. kpt. Dariusz Paczesny,
– st. asp. w st. spocz. Jerzy Wrzesień,
– druh Leszek Parandyk.

Największa rywalizacja toczyła się w grupie najmłodszej – uczniów szkół podstawowych, gdzie aby w eliminacjach pisemnych wyłonić zwycięzców potrzebne były dwie dogrywki.

Ostatecznie, w wyniku rozgrywek finałowych do następnego szczebla turnieju (eliminacji wojewódzkich) zakwalifikowali się:

– Krzysztof Byczkowski i Paweł Grabas z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 ze Świebodzina, których przygotowywała Pani mgr Anna Świątek,
– Monika i Agnieszka Krystianc z Gimnazjum ze Zbąszynka, które przygotowywała Pani mgr Nina Cybulska Freier,
– Tomasz Kaczmarek i Paweł Grabas z Zespołu Szkół Technicznych ze Zbąszynka, ich przygotowaniem zajął się Pan inż. Andrzej Kaźmierczak.

Laureaci turnieju wojewódzkiego dostąpią zaszczytu udziału w turnieju centralnym. Zwycięzca Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (grupa starsza) ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, po złożeniu wymaganych egzaminów (z wynikiem pozytywnym) oraz spełnieniu warunków zdrowotnych zostanie przyjęty do grona studentów tej uczelni. Natomiast finaliści, którzy w grupie młodszej zajęli miejsca od 1 do 5, ubiegający się o przyjęcie do Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli spełnią warunki zdrowotne, zostaną słuchaczami tych szkół.

Jak widać gra warta zachodu.

Rzecznik Prasowy KP PSP w Świebodzinie.