Strzelce Krajeńskie. Strażacy po nowemu.

Dziś uroczyście otwarty zostanie zmodernizowany budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Do końca 1998 r. w Strzelcach Krajeńskich funkcjonowała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, przekształcona następnie w Komendę Powiatową PSP. Jej teren działania to powiat strzelecko-drezdenecki. Zatrudnia 46 strażaków i jedną osobę cywilną. Dotychczasowe obiekty okazały się przestarzałe i zbyt ciasne. Komenda Główna PSP podjęła więc decyzję o jej modernizacji i rozbudowie. Na wykonawcę w drodze przetargu wyłoniona została firma Budomex z Deszczna. Roboty zakończono w grudniu 2003 r. Ich koszt to nieco ponad 2 mln zł. Zadbali o siedzibę
– Obecnie nasze obiekty są na miarę XXI wieku, spełniają wymagania unijne – mówi kapitan Jarosław Korzeniowski, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Kraj. W ramach modernizacji i rozbudowy urządzono pomieszczenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie wspólnie dyżurują dyspozytorzy straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Urządzono też pomieszczenia sypialne, jadalnię i szatnię na ubrania bojowe strażaków. Pełnią oni służbę przez 24 godziny z 48 godzinną przerwą. Dobudowano dwa boksy garażowe dla wozów strażackich, wymieniono bramy garażowe na otwierane automatycznie. I wreszcie – od podstaw powstała część strażnicy na potrzeby pracowników administracyjnych. – Zwłaszcza dzięki uruchomieniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego poprawiła się jakość i skuteczność naszego działania – ocenia komendant Korzeniowski. – Teraz zabiegamy o zakup nowego sprzętu, bo obecnie używany jest przestarzały. Być może uda się nam coś kupić z pieniędzy unijnych.

Ufundowali sztandar
Przy okazji otwarcia zmodernizowanej siedziby strzeleccy strażacy otrzymają sztandar, ufundowany przez lokalne firmy i instytucje. Kosztował on 6,2 tys. zł. Najwięcej wyłożyli na jego uszycie: pałac w Mierzęcinie, Zakład Gospodarki Komunalnej, POM-Sakon, Intermarche i starostwo. Na jednej stronie sztandaru znajduje się wizerunek św. Floriana, patrona strażaków, na drugiej godło Polski z napisem „W służbie ojczyzny”. – Sztandar to symbol naszej strażackiej dumy – mówi komendant Korzeniowski.

Źródło: Gazeta Lubuska
Andrzej Włodarczak / 2004-04-13