Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy powiatowej. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności: Planowanie i realizacja planu finansowego komendy powiatowej; Podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; Sporządzanie… Continue Reading Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Nieetatowe zadania zastępcy komendanta powiatowego

Do zadań zastępcy komendanta powiatowego, poza nadzorowaniem podległych komórek organizacyjnych, należy w szczególności: w zakresie spraw informatyki i łączności: analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej; zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej… Continue Reading Nieetatowe zadania zastępcy komendanta powiatowego

Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Zadania i skład osobowy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego. Zastępca Naczelnika Wydziału kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski (sprawy kontrolno-rozpoznawcze) +48 68 470 73 86 piotrowski@straz.swiebodzin.pl Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego +48 68 470 73 90 psk@straz.swiebodzin.pl Do zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności: w… Continue Reading Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Samodzielne stanowisko ds. finansów

Samodzielne stanowiska ds. finansowych. sekc. inż. Małgorzata Szwed Główny Księgowy szwed@straz.swiebodzin.pl +48 68 470 73 84   Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności: sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową; prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;… Continue Reading Samodzielne stanowisko ds. finansów

Sekcja organizacyjno-kadrowa

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych. st. ogn. Jolanta Drewniak Starszy technik drewniak@straz.swiebodzin.pl +48 68 470 73 85 mgr Marta Gajewska Technik Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP sekretariat@straz.swiebodzin.pl +48 68 470 73 80 Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej należy w szczególności: w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:… Continue Reading Sekcja organizacyjno-kadrowa

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna. asp. sztab. Piotr Sutkowski Kierownik sekcji sutkowski@straz.swiebodzin.pl +48 68 470 73 87 mł. asp. mgr inż. Wojciech Twardowski Starszy inspektor twardowski@straz.swiebodzin.pl +48 68 470 73 83 Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności: w zakresie spraw kwatermistrzowskich: administrowanie… Continue Reading Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna