Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy powiatowej. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności: Planowanie i realizacja planu finansowego komendy powiatowej; Podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; Sporządzanie… Continue Reading Zadania wspólne komórek organizacyjnych