Wynik I etapu rekrutacji.

Wynik I etapu rekrutacji 1/2020 – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.