Odejście na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab. Grzegorza Górki.

Pan asp. sztab. Grzegorz Górka rozpoczął służbę w PSP w dniu  15 sierpnia 1998 r. Przez okres pełnienia służby zdobył duże doświadczenia zawodowe na stanowisku dyżurnego operacyjnego, jak również nabył uprawnienie nurka MSWiA. Ponadto posiada patent stermotorzysty. Został powołany do SGRW-N Centrum COO woj. lubuskiego. Będąc członkiem grupy bardzo aktywnie angażował się w utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia własnego oraz grupy poprzez udział w ćwiczeniach, warsztatach, szkoleniach oraz działaniach poszukiwawczo–ratowniczych.

W związku z przejściem na emeryturę, życzenia koledze Grzegorzowi złożyli Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. mgr Mariusz Wójcik wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr inż. Marcin Bohuszko oraz koledzy z KP PSP i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową służbę i życzymy dalszych sukcesów na gruncie zawodowym, jak również prywatnym.

Informację sporządziła: mgr Marta Gajewska