Wyróżnienie i awanse na wyższe stanowiska służbowe świebodzińskich strażaków

W dniu 22 czerwca 2020 roku w świebodzińskiej komendzie odbyła się skromna  uroczystość.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie mł. bryg. Mariusz Wójcik  przekazał list gratulacyjny funkcjonariuszowi tut. komendy Panu st. ogn. Łukaszowi Kuroczyckiemu. Dodatkowo funkcjonariusz otrzymał również nagrodę pieniężną za wzorową i godną postawę funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej.

Pan st. ogn. Kuroczycki będąc poza służbą udzielił kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poszkodowanej, która poruszając się na jednośladzie uległa wypadkowi, doznając obrażeń głowy i ciała.  Jego błyskawiczna i profesjonalna reakcja niewątpliwie pomoże młodej osobie szybciej dojść do pełni zdrowia.

W uroczystości udział wzięli Pan bryg. Marcin Bohuszko, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie oraz mł. bryg. Dariusz Kałużny D-ca JRG PSP
w Świebodzinie.

Jednocześnie Komendant Powiatowy awansował na wyższe stanowiska służbowe z dniem 1 lipca 2020 r. panów:

  1. mł. ogn. Tomasza Łysakowskiego na stanowisko operatora sprzętu;
  2. ogn. Jacka Świostka na stanowisko operator sprzętu;
  3. sekc. Michała Hrysiukowicza na stanowisko starszy ratownik kierowca.
  • Informację sporządził: mł. bryg. mgr Mariusz Wójcik
  • Informację zamieścił: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski