Dzień Strażaka 2020

W dniu 4 maja 2020 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Inaczej niż zwykle, bo ze względu na sytuację związaną z panującym w kraju wirusem, uroczystość odbyła się w wąskim gronie Strażaków z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uroczystości przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie mł. bryg. Mariusz Wójcik.

Podczas Dwóch apelów nastąpiło odczytanie wyciągów z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazów o nadaniu wyższych stopni dla Strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Strażakom przyznano nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2020 r. „Brązową OdznakąZasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

 • mł. kpt. Radosław Cieśla,
 • ogn. Jacek Świostek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski województwa lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został:

 • bryg. Marcin Bohuszko,
 • mł. kpt. Krystian Hoppe.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • kpt. Piotr Pietrzak,
 • str. Piotr Migdał.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • mł. ogn.  Bartosz Napierała,
 • mł. ogn.  Adrian Orkisz,
 • sekc. Damian Szymkowiak.

Awanse w stopniach:

 • awans na stopień BRYGADIERA – mł. bryg. Marcin Bohuszko;
 • awans na stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA – st. kpt.  Mariusz  Wójcik oraz st. kpt. Dariusz Kałużny;
 • awans stopień MŁODSZEGO KAPITANA- asp. sztab. Krystian Hoppe oraz asp. Radosław Cieśla;
 • awans na stopień ASPIRANTA – mł. asp. Damian Baranowski;
 • awans na stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA – ogn. Łukasz Kuroczycki;
 • awans na stopień OGNIOMISTRZA – mł. ogn. Jacek Świostek oraz mł. ogn. Michał Żywucki;
 • awans na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO – sekc. Adam Kaźmierczak oraz sekc. Damian Stróżyk;
 • awans na stopień SEKCYJNEGO – str. Paweł Hukiewicz, str. Małgorzata Szwed oraz str. Maciej Tyliszczak

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszowi mł. asp. Wojciechowi Twardowskiemu.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszowi ogn. Tomaszowi Dziewie.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie przyznał nagrody pieniężne wszystkim funkcjonariuszom oraz dodatkową nagrodą finansową wyróżnił:

 • kpt. Sebastian Piotrowski,
 • kpt. Paweł Lech,
 • kpt. Piotr  Pietrzak,
 • mł. kpt. Krystian Hoppe,
 • asp. sztab. Wojciech Dudziński,
 • mł. ogn. Damian Lichtarowicz,
 • sekc. Michał Hrysiukowicz,
 • str. Piotr Migdał.

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnienie otrzymał asp. sztab. Marcin Naks.