Podziękowanie za wsparcie świebodzińskich Strażaków

W ostatnich dniach świebodzińscy Strażacy otrzymali od życzliwych ludzi oraz lokalnych firm środki zabezpieczenia ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej. Z uwagi na to, że w tym trudnym czasie, o pozyskanie niektórych środków jest ciężko, składamy wielkie podziękowania za przekazanie Strażakom sprzętu potrzebnego do niesienia pomocy mieszkańcom. Doceniamy ten wielki gest ze strony społeczeństwa. Dzięki takim formom wsparcia wiemy, że nasza służba jest pozytywnie przez Was odbierana.

Serdeczne podziękowania kierujemy w szczególności do Pani Alicji Ratajczak – Sołtys miejscowości Skąpe oraz do firmy „Postęp” S.A, ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin.