Ćwiczenia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

W dniu 30 stycznia 2020 r. na terenie Pocysterskiego Zespołu Klasztornego w Gościkowie-Paradyżu odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację ewakuację i prowadzenie działań ratowniczo–gaśniczych podczas pożaru w obiekcie Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie strażaków w procesie podejmowania optymalnych decyzji w sytuacji występującego ryzyka, a ponadto:

  • zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej w obiekcie sakralnym,
  • zapoznanie się z występującymi zagrożeniami w obiekcie,
  • poznanie specyfiki obiektu, dróg dojazdowych, punktów zaopatrzenia wodnego,
  • weryfikacja „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu,
  • przygotowanie księży, kleryków, alumnów oraz pracowników Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu do współdziałania w przypadku wystąpienia pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
  • doskonalenie czynności związanych z ewakuacją księży, kleryków, alumnów oraz pracowników i innych osób przebywających na terenie seminarium,
  • współdziałanie ze służbami –  PSP, OSP.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach porozmawiano o szeroko pojętym bezpieczeństwie podczas ferii zimowych oraz przeszkolono księży, kleryków, alumnów, pracowników Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz młodzież z KODAL (Kurs Oazowy dla Animatorów Liturgii) przebywającej na zimowisku z zasad używania gaśnic stanowiących wyposażenie budynku.