Strażacki kalendarz 2020 w każdej szkole podstawowej.

W grudniu 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie przeprowadzili cykl spotkań w szkołach podstawowych z terenu powiatu świebodzińskiego związanych z rozdystrybuowaniem kalendarzy strażackich na rok 2020.

Proces dystrybucji kalendarzy połączony był z prelekcjami nt. zagrożeń mogących wystąpić w nadchodzącym okresie zimowym. Podczas prelekcji z uczniami poruszono tematy związane z ogólnie pojętymi zagrożeniami m.in.:

  • korzystanie z zamarzniętych akwenów wodnych (mrozy),
  • obchodzenie się materiałami pirotechnicznymi (fajerwerki),
  • kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
  • zachęcano do propagowania  przez pedagogów udziału uczniów w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego PSP, których szczegóły zawarte są na odwrocie kalendarza.

Spotkania oraz prelekcje przeprowadzone zostały przez wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy w osobach st. kpt. Tomasz Domański i kpt. Sebastian Piotrowski oraz dowódców jednostki ratowniczo-gaśniczej w osobach asp. sztab. Dariusz Pałasz oraz st. kpt. Dariusz Kałużny.