Zakończenie szkolenia podstawowego OSP.

W dniu 27 października 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Szkolenie trwało od 13 września, w systemie weekendowym i było realizowane według programu nauczania „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Celem nadrzędnym szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności przez członków OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych.

W szkoleniu  zorganizowanym i przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy  Powiatowej PSP w Świebodzinie wzięło udział 26 strażaków-ochotników.

Uprawnienia do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych uzyskali wszyscy przystępujący do egzaminu.