Ćwiczenia w Kopalni Węgla Brunatnego „SIENIAWA”.

W dniu 3 października 2019 r. w Kopalni Węgla Brunatnego „SIENIAWA” Sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia doskonalące prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru na terenie kopalni węgla brunatnego.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie strażaków w procesie podejmowania optymalnych decyzji w sytuacji występującego ryzyka, a ponadto:

  • poznanie specyfiki obiektu kopalni węgla brunatnego, dróg dojazdowych, punktów zaopatrzenia wodnego,
  • weryfikacja procedur obowiązujących w Kopalni Węgla Brunatnego „SIENIAWA” Sp. z.o.o. w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
  • przygotowanie pracowników kopalni węgla do współdziałania w przypadku wystąpienia pożaru i innego miejscowego zagrożenia.