V Manewry Medyczne „Wiedzą ratuję życie”

W dniach 14-15 września 2019 r. na terenie Gminy Świebodzin odbyły się V Manewry w Ratownictwie Medycznym pt. „Wiedzą ratuję życie” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego z terenu powiatu świebodzińskiego.

Uczestnicy przeprowadzonych manewrów ratowniczych musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, m.in.:

 • zatamowanie krwotoku w amputacji urazowej,
 • wdrożenie postępowania przeciw wstrząsowego,
 • postępowanie z poszkodowanym podtopionym w stanie hipotermii,
 • postępowanie z poszkodowanym ze zmiażdżeniem kończyn,
 • postępowanie z poszkodowanym po wypadku komunikacyjnym, urazy wielonarządowe,
 • postępowanie z poszkodowanym z drążącym urazem klatki piersiowej,
 • postępowanie z poszkodowanym bez funkcji życiowych, RKO,
 • postępowanie z poszkodowanym po ekspozycji na środki chemiczne,
 • postępowanie z dzieckiem nieoddychającym.

Zajęcia, które odbyły się w dniach 14-15 września miały charakter warsztatowy. Ich celem było doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W tym roku swoje umiejętności sprawdzało 10 zespołów:

 • 3 zmiany służbowe świebodzińskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP;
 • OSP Jemiołów,
 • OSP Rzeczyca,
 • OSP Zbąszynek,
 • OSP Dąbrówka Wlkp.,
 • OSP Niekarzyn,
 • OSP Podła Góra,
 • OSP Szczaniec.

Oceną i poradami podczas ćwiczeń zajęli się doświadczeni strażacy Komendy i JRG.