Próbne ewakuacje w przedszkolach na terenie gminy Skąpe.

W dniach 20 oraz 21 maja 2019 r., w związku z zawiadomieniem Dyrekcji Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”, strażacy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie uczestniczyli w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji. Była to również okazja do przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa wpisujących się w prewencję społeczną.

Próbne ewakuacje były przeprowadzone w przedszkolach w Ołoboku, Radoszynie, Ciborzu i Niekarzynie, w których wzięło udział łącznie 86 dzieci i 10 osób personelu placówek.