Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP z okazji świąt wielkanocnych.

Link do wideo na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=aBcHnSCwhlo