Ćwiczenia w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Babimost

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Babimost (leśnictwo Osogóra) odbyły się ćwiczenia doskonalące prowadzenie działań gaśniczych podczas pożarów lasu z uwzględnieniem organizacji systemów dostarczania wody na duże odległości.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności w prowadzeniu działań na terenach leśnych, rozwiązywanie problemów związanych z zaopatrzeniem wodnym oraz możliwościami dojazdu do miejsca zdarzenia. Dodatkowo ważnym aspektem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek ochrony ppoż. podczas zwalczania pożarów w kompleksach leśnych zwłaszcza, że w ćwiczeniach brały udział plutony 3A i 4B Kompanii Gaśniczej Krosno Odrz. WOO.