Instruktaż z zakresu pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie

W dniu 25 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokszałcących w Świebodzinie został przeprowadzony instruktaż z zakresu Pierwszej Pomocy (BLS) oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Podczas zajęć, w których uczestniczyły klasy pierwsze, omówiono:
  • zasady BHP,
  • sposób postępowania oraz zachowania się w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy osobom poszkodowanym
  • obsługę AED.
  • sposób przekazywania informacji dla Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego i PRM,

oraz zapoznano ze sprzętem medycznym będącym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzinie.

Na koniec w formie pokazu zostało przedstawione postępowanie oraz przebieg badania urazowego na osobie poszkodowanej wykonane przez Strażaków z JRG w Świebodzinie.