Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

W dniu 22 marca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyło się wręczenie aktów powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał komendant wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak. Wręczenie aktów odbyło się w obecności zastępców lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP i komendantów powiatowych PSP.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył mł. bryg. Marcinowi Bohuszko – p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

Pan mł. bryg. Marcin Bohuszko przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1998 r. podejmując studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Po ukończeniu studiów służbę rozpoczął w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie na stanowisku – ratownik. Wykazując się odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi jak i kierowniczymi awansował na dowódcę sekcji, następnie dowódcę zmiany, a od 30 listopada 2018 r. naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego.