Wizytacje jednostek OSP.

W dniach od 12- 14 marca 2019 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie st. kpt. mgr Mariusz Wójcik wraz z Naczelnikiem wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego mł. bryg. mgr inż. Marcinem Bohuszko oraz Kierownikiem sekcji kwatermistrzowsko-technicznej asp. sztab. Piotrem Sutkowskim wizytował jednostki OSP z powiatu świebodzińskiego.

Podczas wizytacji odczytano i przekazano pismo od Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka dotyczące wsparcia strażaków ochotników z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości przekazywanym na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Komendantem Głównym PSP.

W tym samym czasie wręczono zatwierdzone rozliczenia z realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśnicznego” za 2018 r.

Na końcu omówiono sprawy bieżące dotyczące działalności jednostek OSP oraz zasady dofinansowania ze środków KSRG i MSWiA.

Wizytacje przeprowadzono w:

– OSP Toporów;

– OSP Kosobudz;

-OSP Poźrzadło;

– OSP Jemiołów;

– OSP Rzeczyca;

– OSP Żelechów;

– OSP Jordanowo;

– OSP Rosin;

– OSP Niekarzyn;

– OSP Glińsk.