Spotkanie podsumowujące rok 2018 oraz podziękowanie za współpracę.

W dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie st. kpt. mgr Mariusza Wójcika z włodarzami  z powiatu świebodzińskiego, w osobach:

 1. Tomasz Sielicki – Burmistrz gminy Świebodzin
 2. Wiesław Czyczerski – Burmistrz gminy Zbąszynek
 3. Ryszard Skonieczek – Wójt gminy Lubrza
 4. Czesław Kalbarczyk – Wójt gminy Łagów
 5. Zbigniew Woch – Wójt gminy Skąpe
 6. Krzysztof Neryng – Wójt gminy Szczaniec
 7. Tomasz Olesiak – Przewodniczący Rady Miejskiej
 8. Piotr Domański – Komendant Powiatowy Policji
 9. Jarosław Guzowski- Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin
 10. Leszek Parandyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 11. Jerzy Wrzesień – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Na spotkaniu omówiono działalność KP PSP w Świebodzinie w roku 2018 r.

Korzystając z okazji podziękowano Panu Staroście, Burmistrzom i Wójtom ze wszystkich gmin z powiatu świebodzińskiego oraz Nadleśnictwu Świebodzin za wsparcie finansowe udzielone tut. Komendzie w ubiegłym roku. Fundusze, które pozyskano, wykorzystano między innymi na:

– zakup samochodu OPEL Movano – lekkiego specjalnego pojazdu do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego – środki na zakup zostały przekazane m.in. przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Powiat Świebodziński, Gminę Świebodzin, Gminę Zbąszynek, Nadleśnictwo Świebodzin (szczegóły związane z zakupem i źródłem finansowania samochodu we wcześniejszych wpisach http://www.archiwum.straz.swiebodzin.pl/2019/01/29/nowy-pojazd-w-psp-w-swiebodzinie/);

– zakup nowoczesnych zestawów do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej – środki na zakup zostały przekazane m.in. przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gminę Zbąszynek, Gminę Lubrza, Gminę Łagów (szczegóły związane z zakupem zestawów do pranie i źródłem ich finansowania we wcześniejszych wpisach http://www.archiwum.straz.swiebodzin.pl/2018/10/22/zestaw-do-prania-i-konserwacji-ubran-specjalnych-uruchomiony/).

Kolejnym wydarzeniem, które odbyło się przy okazji spotkania było przekazanie samochodu VW Transporter dla OSP Opalewo z gminy Szczaniec.

Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy oraz liczymy na dalsze wsparcie.