Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego.

W dniu 26 stycznia 2018 r. świebodzińscy strażacy doskonalili umiejętności w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych na zamarzniętym akwenie. Ćwiczenia z udziałem strażaków specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Świebodzinie oraz ochotniczych straży pożarnych z Jemiołowa, Poźrzadła, Toporowa i Żelechowa przeprowadzone zostały na Jeziorze Ciecz w Łagowie. Celem zajęć było przypomnienie stosowania technik ratowniczych ewakuacji z wody osób przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek. Podczas ćwiczeń nie zabrakło wykładu na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w stanie hipotermi.

Osobom, pod którymi załamał się lód, w wielu przypadkach są w stanie pomóc świadkowie zdarzenia. Jeśli zachowają szczególną ostrożność, mogą wykorzystać przedmioty znajdujące się pod ręką – np. szalik, długą grubą gałąź, kij hokejowy czy sanki. Wybierając się na zamarznięte akweny, przezornie warto wziąć ze sobą kolce lodowe, by w razie wypadku podjąć próby samoratowania. Za każdym razem świadkowie zdarzenia powinni jednak wezwać fachową pomoc – straż pożarną (telefon 112 lub 998). Człowiek w lodowatej wodzie ma bardzo mało czasu na udzielenie mu pomocy. W literaturze spotyka się bardzo różne oszacowania czasu przeżycia w zimnej wodzie. Dla naszych potrzeb w zupełności wystarczy zapamiętać, że osoba nie ubrana w specjalny kombinezon może przeżyć w wodzie o temperaturze poniżej 10C tyle minut, ile wynosi temperatura wody: np. 4 minuty w wodzie o temperaturze 4C (źródło: medycyna nurkowania – www.nurkomania.pl).

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku na lodzie. Apel kierujemy także do wędkarzy łowiących spod lodu.