Bezpieczne ferie przedszkolaków.

W dniu 9 stycznia br. na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego Publicznego Przedszkola Nr 1 w Świebodzinie zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Dariusz Paczesny wraz z st. sekc. Bartoszem Napierała i str. Michałem Gurgul spotkali się z dziećmi tej placówki.

Celem przewodnim wizyty w przedszkolu było przedstawienie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznych zachowań podczas zabaw w czasie nadchodzących ferii zimowych, wzywania pomocy w przypadku zagrożenia oraz udzielania pomocy, a przede wszystkim zachęcenie najmłodszych do korzystania ze specjalnie przygotowanych lodowisk oraz górek do zjeżdżania na sankach.

Na zakończenie zaprezentowaliśmy sprzęt ratowniczy wykorzystywany podczas akcji ratowniczych na zamarzniętych akwenach.

Dzieci były zachwycone.