„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew 2018”

W dniu 8 grudnia 2018 r.  w sulechowskiej Restauracji „Pod Aniołami” odbyło się podsumowanie XIII edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew 2018”.

Wydarzenie było okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom, zarówno PSP jak i OSP odznak, okolicznościowych medali oraz pucharów i dyplomów za osiągnięte wyniki w ilości oddanej krwi.

Wśród wyróżnionych znalazł się także Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusz Wójcik, który został wyróżniony ODZNAKĄ HONOROWĄ PCK III stopnia oraz Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizatorem spotkania był Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

RCKiK w Zielonej Górze podkreśliło, że praca z ludźmi, którzy każdego dnia z narażeniem siebie dbają o bezpieczeństwo innych oraz nie szczędzą swej krwi, by ratować ludzkie życie, jest wielkim zaszczytem.