Mianowanie naczelnika wydziału.

W dniu 30 listopada 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusz Wójcik dokonał uroczystego mianowania mł. bryg. Marcina Bohuszko na stanowisko naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego.

Pan mł. bryg. Marcin Bohuszko przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1998 r. podejmując studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Po ukończeniu studiów służbę rozpoczął w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie na stanowisku – ratownik. Wykazując się odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi jak i kierowniczymi awansował na dowódcę sekcji a następnie dowódcy zmiany, a od 1 lipca 2018 r. pełniący obowiązki naczelnika.