Próbna ewakuacja w zbąszyneckiej szkole podstawowej.

Reagując na zgłoszenie Anny Szczesiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku, zastępca naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego kpt. Sebastian Piotrowski w dniu 15 listopada br. uczestniczył w ocenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

Po zakończonym ćwiczeniu kpt. Piotrowski przedstawił dyrekcji i gronu pedagogicznemu spostrzeżenia i uwagi mające na celu usprawnienie przeprowadzenia ewakuacji podczas realnego zagrożenie.

Spotkanie było także okazją do zapoznania uczniów oraz pracowników szkoły z akcją edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W prelekcji uczestniczyło 209 dzieci oraz 15 osób kadry i obsługi szkoły.