Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

W dniu 16 października 2018 roku, w dzień Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, na zaproszenie kierownictwa Katolickiego Zespołu Edukacyjnego przy ul. Szpitalnej w Świebodzinie, świebodzińscy strażacy włączyli się do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.

W akcji uczestniczyło 60.dzieci klas 0-5, pedagodzy i pracownicy placówki oraz  strażacy zmiany 3.

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób odbywa się 16.10.2018 od godziny 12:00 do godziny 12:30.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.