Świebodzin. Bezpieczeństwo przedszkolaków.

W dniu 9 października 2018 r., w związku z zawiadomieniem Dyrekcji Publicznego Przedszkola Nr 3 w Świebodzinie, strażacy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie uczestniczyli w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji.

Głównym zadaniem próbnej ewakuacji jest przygotowanie dzieci do ewakuacji i niedopuszczenie do powstania paniki, przećwiczenie ról i sposobu wywiązywania się pracowników z przydzielonych im zadań, określenie skuteczności ewakuacji i zdiagnozowanie jej najsłabszych elementów oraz doskonalenie procedur. Ponadto próbna ewakuacja ma sprawdzić stan techniczny dróg i wyjść ewakuacyjnych i ich oznakowania, stan technicznych środków zabezpieczenia pożarowego, oświetlenia awaryjnego, sposobu i czasu ewakuacji dzieci.

Oceniający, mł. bryg. Marcin Bohuszko z kpt. Sebastianem Piotrowskim, wysoko ocenili stopień przygotowania wszystkich pracowników przedszkola do sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego, pozbawionego elementu paniki opuszczenia obiektu.

W próbnej ewakuacji wzięło udział łącznie 140 dzieci i 22 osoby personelu placówki.