Podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

W dniu 6 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pt. „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym”.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz kpt. mgr Mariusz Wójcik – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie przy kontrasygnacie st. str. Małgorzaty Szwed – p.o. Głównego Księgowego KP PSP w Świebodzinie.

Przedmiotem dotacji jest lekki samochód specjalny do logistycznego zabezpieczenia działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego o wartości 146 400, 50 zł, którego dostawcą będzie Dom Samochodowy „GERMAZ” Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze.

Wysokość udzielonej dotacji wynosi: 70 000 zł.

Termin realizacji zadania przypada na 30 września 2018 r.

Informację wprowadził: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski