Gmina Łagów. Zawody sportowo-pożarnicze.

W sobotę 8 września 2018 roku o godz 14.00 na boisku sportowym ISKRA w Łagowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Łagów.
Współorganizatorami wydarzenia był Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Łagowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jemiołowie oraz Urząd Gminy w Łagowie.
Dh Krzysztof Wysocki Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łagowie złożył meldunek o gotowości do zawodów Panu Czesławowi Kalbarczyk Wójtowi Gminy Łagów. Wśród obecnych zaproszonych gości na płycie boiska sportowego w Łagowie byli: st. kpt. Mariusz Wójcik – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie oraz dh Jerzy Wrzesień– sekretarz ZOP ZOSP RP w Świebodzinie. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska składająca się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, której przewodniczył st. kpt. Dariusz Kałużny oraz członkowie komisji: mł. bryg. Marcin Bohuszko, asp. sztab. Piotr Sutkowski, mł. asp. Wojciech Twardowski, st. ogn. Remigiusz Zgliniecki oraz ogn. Jolanta Drewniak.
Zawody składały się z 2 konkurencji – sztafeta 7×50 metrów i bojówka.
Udział w zawodach wzięła Dziecięca Drużna Pożarnicza z OSP Jemiłów, której opiekunem jest dh Michał Rudolf oraz drużyny męskie powyżej 18 lat z terenu gminy Łagów.
Zgodnie z tradycją wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i puchary, a wręczał Pan Czesław Kalbarczyk i st. kpt. Mariusz Wójcik.

Klasyfikacja końcowa OSP:
1. Poźrzadło (wynik łączny 138,8 pkt.),
2 Jemiołów (159,3),
3. Żelechów (161,4),
4. Kosobudz (169,5),
5. Toporów (198,6).

Pogoda i licznie przybyli kibice dopisali. Jednostka OSP z Jemiołowa doskonale zabezpieczyła logistycznie zawody.
Relację przygotował st. kpt. Dariusz Kałużny.

Informację wprowadził: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski