Świebodzin. Ewakuacja w Ingram Micro CFS Fulfilment.

W czwartek 30 sierpnia 2018 r. w porozumieniu z kierownictwem firmy Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o. przeprowadziliśmy niezapowiedziane ćwiczenia w obiekcie przy ulicy Sobieskiego w Świebodzinie.

Zajęcia były dla pracowników doskonałą formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności  w praktycznym przeprowadzeniu ewakuacji z zagrożonej hali, w tym udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym; dla kierownictwa sprawdzeniem stopnia przygotowania pracowników do postępowania w stanach zagrożenia, a dla strażaków okazją do poznania zakładu, dojazdów pożarowych i źródeł zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

Zajęcia zakończyły się podsumowaniem i oceną ćwiczeń, przedstawieniem wniosków, uwag i spostrzeżeń rozjemców oraz dyskusją i wymianą poglądów w zakresie usprawnienia ewakuacji i prowadzenia działań przez pracowników do czasu przybycia sił i środków ochrony przeciwpożarowej.