Świebodzin. Jubileusz w służbie.

     „Składam Panu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 20 lat pracy zawodowej.
Pragnę podziękować Panu za wzorową postawę, zaangażowanie, operatywność, ponoszony trud oraz wkład pracy mający na celu dobro mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego.
Jednocześnie życzę Panu dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy zawodowej, wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby i pomyślności
w życiu osobistym”.

     Tymi oto sławami pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusz Wójcik w asyście zastępcy bryg. Dariusza Paczesny gratulował mł. bryg. Marcinowi Bohuszko 20.lecia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pan mł. bryg. Marcin Bohuszko przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1998 r. podejmując studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Po ukończeniu studiów służbę rozpoczął w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie na stanowisku – ratownik. Wykazując się odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi jak i kierowniczymi awansował na dowódcę sekcji a następnie dowódcy zmiany.

W  trakcie służby mł. bryg. m. Bohuszko podnosił kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Ekonomiki i Organizacji Ratownictwa.
Następnie ukończył studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego a potem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

W trakcie  służby odznaczony:
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę;
Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej;
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Obecnie pełni służbę na stanowisku pełniącego obowiązki naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego.

Panie brygadierze Marcinie Bohuszko, życzymy dalszej siły i wytrwałości w realizacji zadań tej zaszczytnej służbie społeczeństwu.