Ćwiczenia na wodzie.

W dniu 16 i 23 sierpnia w ramach doskonalenia zawodowego strażacy świebodzińskiej grupy ratownictwa wodno-nurkowego ćwiczyli na wodach Jeziora Wilkowskiego.

Głównym celem zajęć praktycznych było doskonalenie technik i metod podejmowania z wody osób poszkodowanych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy topielcom oraz poznanie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki

Zgrupowanie było także okazją do przygotowania kandydatów na nurków MSWiA, którzy niebawem wyjeżdżają na szkolenie specjalistyczne do Bornego Sulinowa.