Mundurowi żołnierzom

W uroczystości uczestniczyli pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie st. kpt. Mariusz Wójcik wraz z zastępcą bryg. Dariuszem Paczesny, zastępca komendanta powiatowego Policji  w Świebodzinie Piotr Domański i sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świebodzinie druh Jerzy Wrzesień.

Fotorelacja:

https://www.facebook.com/powiatswiebodzinski/photos/pcb.961038047417468/961034744084465/?type=3&theater