Kolejne kontrole obozów namiotowych.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje”  przeprowadziliśmy kolejne kontrole miejsc obozowych. Tym razem wizytacji poddaliśmy rozpoczynające się turnusy Lubuskiego Jacht Klubu oraz Hufca Police Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP zlokalizowane w Krzeczkowie.

Spotkania, oprócz kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, były okazją do przedstawienia dzieciom i młodzieży zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz alarmowania służb ratunkowych.

W wizytacji miejsc obozowych uczestniczył pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP st. kpt. Mariusz Wójcik, zastępca komendanta bryg. Dariusz Paczesny i naczelnik wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego mł. bryg. Marcin Bohuszko.