Gościkowo. Ewakuacja szkoły w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo…. przez cały rok szkolny.

W środę 25 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Gościkowie na drugiej kondygnacji budynku wybuchł pożar, w wyniku którego jedna z klas została uwięziona. W wyniku bardzo silnego zadymienia jedna osoba została poszkodowana i wymagała natychmiastowej ewakuacji. Na szczęście nie były to prawdziwe działania ratownicze, lecz ćwiczenia przeprowadzone na prośbę dyrekcji szkoły, które były efektem spoktania komendanta powiatowego PSP z gronem pedagogicznym w ubiegłym roku szkolnym. Ćwiczenia przygotowało dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej, z pomocą funkcjonariuszy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego. W ćwiczeniach brały także udział 3 zastępy świebodzińskiej JRG.

Obowiązek przeprowadzenia ewakuacji wynika z § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a dotyczy obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich. Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Obecność strażaków pozwala na wypracowanie prawidłowych reakcji i zachowań kadry pedagogicznej, dzieci i młodzieży w czasie ewakuacji. Dodatkowo strażacy mają możliwość rozpoznania operacyjnego obiektu, co ułatwia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w razie wystąpienia realnego zagrożenia.

Na zakończenie promowano wśród młodzieży pogadankę i zaprezentowano sprzęt w ramach akcji „Kręci mnie Bezpieczeństwo” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.