Świebodzin. Ewakuacja liceum.

W środę 11 października 2017 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie zarządził przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Obowiązek ten wynika z § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.).

Wraz z funkcjonariuszami Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie mł. kpt. Pawłem Lechem oraz mł. asp. Damianem Baranowskim ćwiczenia obserwował dyrektor LO Damian Wentland oraz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Piotr Krzywy.

Nadzór strażaków PSP pozwala na wypracowanie prawidłowych reakcji i zachowań kadry pedagogicznej i młodzieży w czasie ewakuacji oraz daje możliwość oceny przyjętych dla obiektu rozwiązań ewakuacyjnych. Po ćwiczeniach, wspólnie z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym strażacy omówili przebieg ćwiczeń oraz wnieśli swoje spostrzeżenia.

Na zakończenie promowano wśród młodzieży akcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka „Kręci mnie Bezpieczeństwo”.