III Manewry w Ratownictwie Medycznym pt. „Uwaga – wypadek” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie organizuje III Manewry w Ratownictwie Medycznym pt. „Uwaga – wypadek” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Manewry odbędą się w dniach 29 – 30 września 2017 rokuw siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie oraz terenie miasta Świebodzin zgodnie z załączonym harmonogramem. Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Warunki uczestnictwa w manewrach:

  • zespół 3 – 4 osobowy z wyznaczonym dowódcą (załącznik nr 1),
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 lub OSP R1,
  • deska ortopedyczna,
  • szyny do unieruchamiania złamań,
  • samochód pożarniczy z sprzętem ochrony układu oddechowego (min. 2 szt.).

Zajęcia szkoleniowe będą miały charakter warsztatowy, a do wykonania poszczególnych zadań konieczne będzie użycie sprzętu jednorazowego użytku, tj. bandaże, opatrunki, maseczki tlenowe oraz gaśnica proszkowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2017 r.

W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń na ww. manewry Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie poinformuje o jego odwołaniu.