Ostateczny podział dotacji MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG.

W dniu 06 lipca 2017 r. Zarząd Powiatowy ZOSP RP powiatu świebodzińskiego zaopiniował pozytywnie zaproponowany przez Komendanta Powiatowgo PSP w Świebodzinie podział środków z dotacji MSWiA dla jednostek OSP pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.