Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatowego ZOSP RP

W dniu 6 lipca 2017 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku ZOSP RP w Świebodzinie. W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Janusz DROZDA, Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie,
 • Leszek PARANDYK, Prezes Oddziału Powiatowego,
 • Marcin NAKS, Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku,
 • Jerzy WRZESIEŃ, Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku,
 • Andrzej PANKANIN, członek Oddziału Powiatowego Związku,
 • Dariusz KAŁUŻNY, członek Oddziału Powiatowego Związku,
 • Mateusz SIEKIERSKI, członek Oddziału Powiatowego Związku,
 • Marek Węglarski, członek Oddziału Powiatowego Związku.

 

Tematem posiedzenia była organizacja zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP na szczeblu powiatu świebodzińskiego.

Podczas spotkania ustalono:

 1. Organizatora zawodów powiatowych:
  1. Wójt Gminy Szczaniec,
  2. Komendant Gminny ZOSP RP w Szczańcu,
  3. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku ZOSP RP w Świebodzinie,
  4. Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie.
 2. Termin i miejsce zawodów: 17 września 2017 r., boisko sportowe w miejscowości Szczaniec.
 3. W grupie „SMERFY” Dziecięcych Drużyn Pożarniczych OSP zawody zostaną przeprowadzone na podstawie niestandardowego regulaminu, który zaprezentowany zostanie przez opiekunów startujących drużyn.
 4. Opiekunowie drużyn grupy „SMERFY” zapewnią tor przeszkód do startu swoich drużyn.
 5. W grupie młodzieżowej zawody zostaną przeprowadzone na podstawie „Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych” – MDP-1/2010:
  1. musztra,
  2. sztafeta pożarnicza,
  3. ćwiczenie bojowe.
 6. W grupie „A” mężczyzn i grupie „B” kobiet zawody zostaną przeprowadzone na podstawie „Regulaminu Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” – OSP 1/2011:
  1. musztra,
  2. sztafeta pożarnicza,
  3. ćwiczenie bojowe.
 7. Startujące drużyny startują na własnym sprzęcie.
 8. Zarząd wystosuje prośbę do Komendanta Gminnego ZOSP RP w Skąpem w celu zapewnia do ćwiczenia bojowego dwie motopompy M8/8.
 9. W grupie „C” kobiet dozwolone jest użycie miękkiego obuwia sportowego.
 10. W grupie „SMERFY wystartują dzieci z:
  1. Kosieczyn,
  2. Jemiołów,
  3. Podła Góra.
 11. 11. W grupie „B” kobiet wystartują druhny z OSP:
  1. Kręcko,
  2. Darnawa.
 12. 12. W grupie „A” mężczyzn wystartują:
  1. Nowa Wioska,
  2. Rzeczyca,
  3. Kręcko,
  4. Podła Góra,
  5. Toporów,
  6. drużyna z gminy Szczaniec zostanie wyłoniona po zawodach gminnych OSP, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2017 r. w miejscowości Smardzewo.