Świebodzin. Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP.

W niedzielę 14 maja 2017 roku w świebodzińskiej Komendzie Powiatowej PSP odbył się egzamin kończący kurs kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie trwające 28 godz. w systemie weekendowym trwało od 7 kwietnia do 13 maja 2017 r.

Kurs przeprowadzony zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego celem było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiącymi wyposażenie OSP a, także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP z pozytywnym wynikiem ukończyło 25 druhów OSP.