Dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Świebodzin

Informujemy, że w celu uzyskania dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Świebodzin, należy każdorazowo przed złożeniem wniosku do Nadleśnictwa uzyskać na wniosku pozytywną opinię kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Wnioski bez stosownej opinii nie będą rozpatrywane przez Nadleśnictwo Świebodzin lub będą rozpatrywane negatywnie.