Warszawa. Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego.

W załączeniu wiadomości tekst wystąpienia wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.